Koppelingen expertise 2

Koppelingen, ook wel interfaces, zijn veelgehoorde termen. Theoretisch zijn het connecties tussen de verschillende applicaties waarmee data van de ene naar de andere gaat. Hiermee kun je dubbel werk en ander overtypwerk voorkomen.

Wij helpen organisatie bij het verbeteren van de koppelingen tussen de applicaties. Onder andere door te helpen met antwoord op de vragen:

  • Voldoen de applicaties nog aan de wensen en eisen van de gebruikers?
  • Welke data is gewenst in een koppeling?
  • Kan de leverancier nieuwe koppelingen bouwen om het werk efficiënter te maken?

Je wilt toch dat applicaties optimaal (samen) werken?

Onze 5 stappen aanpak

1. Inventariseer.

Allereerst wordt er gekeken naar welke applicaties er momenteel gebruikt worden en wordt er een algemeen beeld geschetst van het huidige landschap. Welke applicaties zijn aan elkaar gekoppeld en op welke manier?

Wij analyseren op hoofdlijnen hoe het applicatielandschap eruit ziet en wat de verbetermogelijkheden zijn. Hier worden de wensen en eisen van de gebruikers in meegenomen. We leveren inzicht en een algemeen actieplan waar je met het team mee aan de slag kunt om de koppelingen te optimaliseren.

Wil je dit aan ons overlaten, dan gaan wij de applicatiemogelijkheden onderzoeken en uitwerken samen met de leveranciers.

2. Applicatiemogelijkheden.

Naar aanleiding van de inventarisatie gaan wij op zoek naar het best passende applicatielandschap voor jouw organisatie. Samen met de leveranciers van de applicaties kijken wij naar de meest efficiënte koppelmogelijkheden.

3. Adviseer.

Op basis van het huidige applicatielandschap inclusief koppelingen en ze wensen/eisen van de gebruikers, doen we in deze derde stap het voorstel voor het nieuwe landschap met de koppelingen en eventueel bijkomende applicaties.

Deze voorstellen worden in een actieplan onderbouwd en het nieuwe landschap wordt hieraan toegevoegd. Zo weet je exact waar er verbeterd kan worden en welke acties hierbij horen.

Om de voorgestelde koppelingen daadwerkelijk te laten bouwen kan stap 4 uitgevoerd worden.

4. Bouwen koppelingen.

Nadat er inzicht verkregen is in de huidige koppelingen en er een voorstel gedaan is voor het nieuwe landschap met koppelingen, wordt er met de leveranciers gebouwd aan de koppelingen. Hoe kunnen deze koppelingen het beste gebruikt worden en hoe zorgen we ervoor dat de gebruikers efficiënter kunnen werken?

Wij zorgen ervoor dat alle koppelingen werken en dat de gebruikers hier bekend mee raken.

5. Implementeer.

Hier gaan we echt aan de slag in jouw organisatie!

Wij verzorgen trainingen die gericht zijn op de onderwerpen waar jouw medewerkers extra kennis over kunnen gebruiken. Hoe gebruik je bepaalde applicaties? Welke knoppen/vinkjes moeten ze aanklikken om de koppeling goed zijn werk te kunnen laten zien? Welke informatie wordt er doorgestuurd?

Wij zorgen dat de inrichting van de applicaties en de koppelingen helder zijn. Samen met de leveranciers gaan we voor tevreden gebruikers.

Ook begeleiden wij bij de aanschaf van nieuwe applicaties en zorgen dat de medewerkers gemotiveerde gebruikers worden. Samen met de organisatie kijken wij waar extra hulp bij nodig is!

Deze culturele instellingen zijn al efficiënt ingericht:

Schouwburg amstelveen logo
Schouwburg Haarlem logo
Poppodium 013 logo
Wilminktheater logo
Theaters Tilburg logo