RAPPORTAGES EN STUURINFORMATIE MOGELIJKHEDEN

September 14, 2021    |     3:35 pm

“Hé, gebruiken jullie nog geen PowerBeeiiii” 

“Oh, je bedoelt Power BI, dat hebben wij al zo goed als ingericht” 

Een veelgehoorde discussie op de plaatselijke tennisbaan of bij de businessclub. Het klinkt tegenwoordig best eenvoudig om wat rapporten te laten bouwen in Power BI van Microsoft. Deze analyse tool is inderdaad heel gebruiksvriendelijk en vrij snel zelf aan te leren. Toch is het niet gezegd dat je het maar even doet.  

Financien

Het bouwen van de rapportages zelf is dus relatief eenvoudig geworden. Zoals dat tegenwoordig geldt voor een heleboel technische oplossingen. Het denkwerk dat vooraf gaat aan de juiste uitvraag van rapportages blijft nog wel degelijk een uitdaging.  

Als je binnen je organisatie meer wilt gaan sturen, is dit het beste als project te starten. Want ook in dit geval, moet je op zoek naar je wensen en eisen. Daarnaast moet je ook gaan bekijken hoe de processen van informatievergaring op dit moment lopen. Legt iedereen de data wel op dezelfde manier vast, worden de juiste velden gebruikt, vult iedereen altijd alles in? Zomaar een paar vragen die opportuun zijn in dit soort projecten.  

De term “Garbage in = Garbage out” is in dit soort projecten essentieel. Wanneer je gebruikers applicaties vervuilen en zich niet bewust zijn van het feit dat de data wordt gebruikt voor managementinformatie of andere stuurinformatie, krijg je geen kwalitatieve data.  

Bewustwording is in deze dan ook essentieel. Waarbij maar weer duidelijk wordt dat IT projecten gaan over de mens, het proces en dan pas de techniek. Kwalitatieve data is data die uitgebreid getest en gecontroleerd is en waarvan is afgestemd dat de basis van de invoer correct is.  

VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA

Met Power BI kun je een eigen datawarehouse bouwen, door verschillende bronnen te ontsluiten. De kracht daarvan is uiteraard dat je kruisverbanden kunt gaan leggen. Het aantal gasten in het restaurant afgezet tegen de verkochte hotelkamers, het aantal parkeertickets of de bezetting in de theaterzaal. De diversiteit is enorm. 

Naast het feit dat de datakwaliteit optimaal moet zijn, moet ook vanuit de aanvrager heel helder zijn wat de wens is qua stuurinformatie. Vaak worden in dit soort trajecten bij aanvang al 25 rapportwensen neergelegd. In de praktijk zien we vaak dat door voortschrijdend inzicht rapporten kunnen worden gecombineerd, data toch minder van belang is of het inzicht toch tegenvalt.  

Start daarom bij de uitvraag altijd klein, met een aantal rapporten en niet direct een enorme uitvraag. Zorg dat je een aantal goed werkende rapporten bouwt, ga daarmee aan de slag en optimaliseer het dan. Dat heeft veel meer effect en zorgt ook voor meer draagvlak in de organisatie! 

Power BI is zeker niet de enige datawarehousetool die op de markt verkrijgbaar is. Deze blog in ontstaan uit het feit dat we veel vragen krijgen of we onze klanten kunnen ondersteunen bij Power BI vraagstukken. Wij adviseren daarnaast ook over andere tools, zoals Tableau, Business Objects of Qlik 

Wil je een overzicht van 8 optimalisatietips om jouw organisatie efficiënter in te richten? Ontvang ze dan gratis!