Culturele sector

Logo WT
logo orpheus
Deventer_Schouwburg
logo-theaters-tilburg
logo_schouwburg_amstelveen_theater
Poppodium 013 logo
Logo markant uden
AP logo
NO&B logo
Almelo logo
Schouwburg Haarlem logo

Testimonials

IT Efficiency heeft voor de Deventer Schouwburg een groot ICT project begeleid. Wij hebben een ontwikkelstap gemaakt op ticketing-, plannings- en administratiegebied. Inclusief de overstap naar een nieuwe systeembeheerder. De rol van IT Efficiency omvatte het opmaken van de pve's, het onderzoek naar de verschillende leveranciers, contractgesprekken met de leveranciers en uiteindelijk de gehele implementatie. Marieke van IT Efficiency is doortastend, stelt de juiste vragen en weet door te duwen waar dat nodig is. Altijd met het eindresultaat voor ogen en daarbij een sterke focus op de procesverandering bij de gebruikers. Met haar hulp hebben we de juiste keuzes gemaakt en heeft ze ons met veel daadkracht door het heftige proces geloodst.

Daphne Scholting
Manager Marketing & Communicatie

Deventer Schouwburg

De processen in de schouwburg zijn opnieuw onder de loep genomen en er is gekeken onder begeleiding van IT Efficiency waar wij dingen kunnen versimpelen, versnellen en automatiseren. Veranderingen zoals de keuze op een ander boekhoudpakket. IT Efficiency heeft met ons per afdeling gekeken wat de processen zijn en hoe die verbeterd kunnen worden. Tijdens de eerste inventarisatie gesprekken is het proces globaal in kaart gebracht. Daarnaast werd besproken waar wij de verbetering zagen en wat er nodig is om dat te bereiken (koppelingen, verplaatsing verantwoordelijkheden etc). Na alle gesprekken was er een overzicht van het gehele proces en werd de totale verbetering in kaart gebracht.

José Haverman
Hoofd Organisatie & Evenementen

Schouwburg Amstelveen

Marieke van IT Efficiency heeft bij Medlon de implementatie van het HR self service pakket begeleidt. Haar wil om te begrijpen wat er moet gebeuren, zowel aan de proceskant als aan de technische kant maakt dat ze zich snel dingen eigen maakt en daarmee ook anderen goed aan kan sturen. Een deel van de zaken die ze heeft opgepakt lagen buiten haar initiële opdracht, maar juist door hier niet rigide mee om te gaan, heeft ze een grote meerwaarde gehad. Ze heeft in dit traject bewezen een goede spil te zijn tussen klant, gebruiker en techniek.

En door haar niet aflatend enthousiasme is IT Efficiency een erg prettige organisatie om mee samen te werken.

 

Tamara Gilberts
Senior Manager Operations

Unilabs

Schouwburg amstelveen logo

Procesoptimalisatie en software implementatie

De processen in de schouwburg zijn opnieuw onder de loep genomen per afdeling en er is gekeken waar de Schouwburg dingen kan versimpelen, versnellen en automatiseren. Na alle gesprekken was er een overzicht van het gehele proces en werd de totale verbetering in kaart gebracht. De huidige applicaties zijn onderzocht en er is een nieuw verbeterd proces, inclusief nieuwe applicaties, geadviseerd en geïmplementeerd. Zo is er een ander boekhoudpakket aangeschaft. De gebruikers zijn vanaf het begin betrokken en door middel van trainingen zijn alle gebruikers op de hoogte gebracht van de nieuwe werkwijzen. Zo zijn er ambassadeurs van het nieuwe proces ontstaan.

Herimplementatie en optimalisatie software

De verschillende implementatie-trajecten van nieuwe software waren los van elkaar uitgevoerd, terwijl er veel cohesie moet zijn tussen de systemen. Dit zorgde voor moeilijkheden bij de gebruikers en de wens was om die samenwerking terug te brengen. Hierin was onze rol vooral om de vertaling te maken tussen de wensen van de eindgebruikers en de technische mogelijkheden van de oplossing van de leveranciers. Hierdoor zijn ook de koppelingen tussen de systemen verbeterd en kan er veel efficienter gewerkt worden.
Dit theater werkt nu met koppelingen tussen het planningsysteem, het ticketsysteem, de kassa's en het ERP systeem. Ook de roosterplanning is geïntegreerd.

Wilminktheater logo
logo orpheus

Implementatie software

Bij Theater & Congres Orpheus was er behoefte aan begeleiding en advies bij de inrichting van Yesplan, in combinatie met AFAS Online. De problematiek concentreerde zich rondom de bedrijfkritische applicatie voor planning, echter waren ook aanverwante applicaties onderwerp van discussie. Tijdens het project heb ik me vooral met de projectplanning bezig gehouden en de vertaling gemaakt van de processen naar de inrichting in Yesplan. Het project verliep erg vlot, vanwege de uitstekende inzet van de gebruikers.

Fusering 4 theater back offices

De 4 locaties Felix-Meritis, het Compagnietheater, De Rode Hoed en De Nieuwe Liefde fuseerden per 1 januari 2017. Vanaf dat moment werd de organisatie Amerpodia opgericht en gingen een aantal afdelingen van deze organisaties intensief samenwerken.
Dit moment is gebruikt om te starten met nieuwe software en het opnieuw inrichten van de processen. IT Efficiency ondersteunde bij de implementatie van AFAS Online en Yesplan en de herinrichting van de werkprocessen.

AP logo
Poppodium 013 logo

Procesoptimalisatie en herinrichting software

Het project van de herinrichting van de primaire processen voor rooster- en evenementenplanning om het primaire proces te optimaliseren was uitdagend. Na een succesvolle herinstallatie bleek dat ook de koppelingen tussen de diverse applicaties konden worden verbeterd.

Complete vernieuwing en digitalisering theater

De Deventer Schouwburg stond voor een grote uitdaging om de digitaliseringslag in de theaterwereld bij te houden. In dit project is het gehele IT landschap in kaart gebracht, verbeterd en is de herinrichting begeleid. Selectietrajecten voor nieuwe software, interne verbeterprocessen en advies over optimalisatietrajecten van de bijbehorende interne processen. Na een uitgebreide selectie was Marieke intern verantwoordelijk voor de voortgang van het project, de contacten met de leveranciers en gedeeltelijke inrichting van de software en de outsourcing van een aantal werkprocessen.

Deventer schouwburg logo 2
Theaters Tilburg logo

Procesoptimalisatie en implementatie software

Door een behoorlijke reorganisatie zijn we gestart met het optimaliseren van de processen. Samen met de eindgebruikers hebben we de processen in kaart gebracht en de verbeteringen ontwikkeld. Op basis van de nieuwe processen zijn de eisen voor het nieuwe planningspakket vastgesteld. Tijdens de implementatie van het planningspakket Yesplan zijn we uitgegaan van de nieuwe processen en hebben de software en het proces op elkaar aangepast, zonder van maatwerk uit te gaan.

Procesoptimalisatie en implementatie Yesplan inclusief koppelingen

Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem was op zoek naar een vervangend planningspakket. Door de vele koppelingen was het een lastiger vraagstuk dan gedacht. Ook hier hebben we eerst de betrokken afdelingen de processen in kaart laten brengen en de verbeteringen bedacht. Het selectieproces heeft het theater zelfstandig gedaan, waarna ik weer ben aangehaakt voor de implementatie. De koppelingen met het CMS, het ticketsysteem en de urenregistratietool hebben (zoals verwacht) de meeste tijd in beslag genomen.

Schouwburg Haarlem logo