Culturele sector

Logo WT
logo orpheus
Deventer_Schouwburg
logo-theaters-tilburg
logo_schouwburg_amstelveen_theater
AP logo

Zorg en overige sectoren

ads logo
prescan-logo-rgb
Medlon
logorova
Twentebad
AzertyLogo_RGB_Geen_Witruimte (2)
AO logo
mst_logo

Testimonials

IT Efficiency heeft voor de Deventer Schouwburg een groot ICT project begeleid. Wij hebben een ontwikkelstap gemaakt op ticketing-, plannings- en administratiegebied. Inclusief de overstap naar een nieuwe systeembeheerder. De rol van IT Efficiency omvatte het opmaken van de pve's, het onderzoek naar de verschillende leveranciers, contractgesprekken met de leveranciers en uiteindelijk de gehele implementatie. Marieke van IT Efficiency is doortastend, stelt de juiste vragen en weet door te duwen waar dat nodig is. Altijd met het eindresultaat voor ogen en daarbij een sterke focus op de procesverandering bij de gebruikers. Met haar hulp hebben we de juiste keuzes gemaakt en heeft ze ons met veel daadkracht door het heftige proces geloodst.

Daphne Scholting
Manager Marketing & Communicatie

Deventer Schouwburg

Marieke van IT Efficiency heeft bij Medlon de implementatie van het HR self service pakket begeleidt. Haar wil om te begrijpen wat er moet gebeuren, zowel aan de proceskant als aan de technische kant maakt dat ze zich snel dingen eigen maakt en daarmee ook anderen goed aan kan sturen. Een deel van de zaken die ze heeft opgepakt lagen buiten haar initiële opdracht, maar juist door hier niet rigide mee om te gaan, heeft ze een grote meerwaarde gehad. Ze heeft in dit traject bewezen een goede spil te zijn tussen klant, gebruiker en techniek.

En door haar niet aflatend enthousiasme is IT Efficiency een erg prettige organisatie om mee samen te werken

 

Tamara Gilberts
Senior Manager Operations

Unilabs

Herimplementatie en optimalisatie software

De verschillende implementatie-trajecten van nieuwe software waren los van elkaar uitgevoerd, terwijl er veel cohesie moet zijn tussen de systemen. Dit zorgde voor moeilijkheden bij de gebruikers en de wens was om die samenwerking terug te brengen. Hierin was onze rol vooral om de vertaling te maken tussen de wensen van de eindgebruikers en de technische mogelijkheden van de oplossing van de leveranciers. Hierdoor zijn ook de koppelingen tussen de systemen verbeterd en kan er veel efficienter gewerkt worden.
Dit theater werkt nu met koppelingen tussen het planningsysteem, het ticketsysteem, de kassa's en het ERP systeem. Ook de roosterplanning is geïntegreerd.

Wilminktheater logo
logo orpheus

Implementatie software

Bij Theater & Congres Orpheus was er behoefte aan begeleiding en advies bij de inrichting van Yesplan, in combinatie met AFAS Online. De problematiek concentreerde zich rondom de bedrijfkritische applicatie voor planning, echter waren ook aanverwante applicaties onderwerp van discussie. Tijdens het project heb ik me vooral met de projectplanning bezig gehouden en de vertaling gemaakt van de processen naar de inrichting in Yesplan. Het project verliep erg vlot, vanwege de uitstekende inzet van de gebruikers.

Fusering 4 theater back offices

De 4 locaties Felix-Meritis, het Compagnietheater, De Rode Hoed en De Nieuwe Liefde fuseren per 1 januari 2017. Vanaf dat moment wordt de organisatie Amerpodia opgericht en gaan een aantal afdelingen van deze organisaties intensief samenwerken.
Dit moment wordt ook gebruikt om te starten met nieuwe software en de processen opnieuw in te richten. Efficiency by me ondersteunt bij de implementatie van AFAS Online en Yesplan en de herinrichting van de werkprocessen.

AP logo
Poppodium 013 logo

Procesoptimalisatie en herinrichting software

Het project van de herinrichting van de primaire processen voor rooster- en evenementenplanning om het primaire proces te optimaliseren was uitdagend. Na een succesvolle herinstallatie bleek dat ook de koppelingen tussen de diverse applicaties konden worden verbeterd.

Complete vernieuwing en digitalisering theater

De Deventer Schouwburg stond voor een grote uitdaging om de digitaliseringslag in de theaterwereld bij te houden. In dit project is het gehele IT landschap in kaart gebracht, verbeterd en is de herinrichting begeleid. Selectietrajecten voor nieuwe software, interne verbeterprocessen en advies over optimalisatietrajecten van de bijbehorende interne processen. Na een uitgebreide selectie was Marieke intern verantwoordelijk voor de voortgang van het project, de contacten met de leveranciers en gedeeltelijke inrichting van de software en de outsourcing van een aantal werkprocessen.

Deventer schouwburg logo 2
Theaters Tilburg logo

Procesoptimalisatie en implementatie software

Door een behoorlijke reorganisatie zijn we gestart met het optimaliseren van de processen. Samen met de eindgebruikers hebben we de processen in kaart gebracht en de verbeteringen ontwikkeld. Op basis van de nieuwe processen zijn de eisen voor het nieuwe planningspakket vastgesteld. Tijdens de implementatie van het planningspakket Yesplan zijn we uitgegaan van de nieuwe processen en hebben de software en het proces op elkaar aangepast, zonder van maatwerk uit te gaan.

Procesoptimalisatie en implementatie Yesplan inclusief koppelingen

Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem was op zoek naar een vervangend planningspakket. Door de vele koppelingen was het een lastiger vraagstuk dan gedacht. Ook hier hebben we eerst de betrokken afdelingen de processen in kaart laten brengen en de verbeteringen bedacht. Het selectieproces heeft het theater zelfstandig gedaan, waarna ik weer ben aangehaakt voor de implementatie. De koppelingen met het CMS, het ticketsysteem en de urenregistratietool hebben (zoals verwacht) de meeste tijd in beslag genomen.

Schouwburg Haarlem logo
Ambulance oost logo

Business analist a.i.

De Regionale Ambulance Voorziening Ambulance Oost in Hengelo en RAV IJsselland in Zwolle zijn organisaties waar veel data wordt geregistreerd per gereden ambulance rit. De organisatie had ondersteuning nodig om deze data om te zetten naar bruikbare management informatie
Gedurende de opdrachtperiode werden meerdere bronsystemen ontsloten, waardoor de cyclus van implementatie, testen en in productie gaan zich een aantal keer herhaalde.

Implementatie ERP Oracle EBS

Implementatatie van het nieuwe ERP systeem, dat ziekenhuisbreed moest worden ingezet. Met technische consultants, een projectteam en de stuurgroep is dit project binnen de gestelde termijn van 1,5 jaar succesvol afgerond. Het ging hier voornamelijk om de aanpassing van de financiële, inkoop en logistieke processen.

mst_logo
Medlon logo

Herimplementatie routeplanning software

Voor de implementatie van het routeplanningsysteem had Medlon een externe projectleider nodig. Het project had een ‘boost’ nodig om te zorgen dat alle gebruikers enthousiaste ambassadeurs werden. Daarvoor hebben we een gedeelte van het project anders ingericht en zijn we met de opgerichte werkgroep voortvarend aan de slag gegaan. De applicatie is doorontwikkeld, medewerkers beter opgeleid en de processen erom heen zijn geoptimaliseerd

Hardware- en software vervanging

ADS Groep (voorheen Aan de Stegge Bouw en Werktuigbouw) was in 2017 op zoek naar een leverancier voor de volledige vervanging van het netwerk. Marieke heeft de selectieprocedure begeleid, zowel inhoudelijk als financieel. Door de vertaling te kunnen maken van de werkvloer naar de juiste IT oplossing, op basis van de nieuwe werkprocessen is er optimaal resultaat bereikt.

ads logo
Hengelo-Twentebad logo

Optimalisatie administratieve processen

Als onderdeel van de gemeentelijke organisatie waren veel administratie processen jarenlang op eenzelfde wijze uitgevoerd en derhalve sterk verouderd. Om de efficiency op de afdeling Zwemlesadministratie te verbeteren zijn alle processen uitvoerig geanalyseerd en in samenspraak met de administratieve medewerkers verbeterd.

Interim Manager IT

De interne organisatie is de afgelopen jaren hard gegroeid waardoor processen niet de aandacht hebben gekregen die nodig is om de toekomstige groei aan te kunnen. Daarnaast werd de vervanging van het E-commerce Platform het grootste project, dat ooit binnen Azerty was gedraaid. Hiervoor hebben we o.a. structuur, projectmatig werken en denken en een verbeterde interne communicatie opgezet. De herinrichting van de IT afdeling heeft intern geleid tot een positieve nieuwe werkwijze.

Azerty logo