Microsoft 365

Sta je op het punt om Microsoft 365 in te zetten in jouw organisatie? Maak je er al gebruik van, maar benut je nog niet het volledige potentieel? Of heb je ondersteuning nodig bij bijvoorbeeld het vastleggen van de rechten, de groepen en de beveiligingsinstellingen?

Wij kunnen je helpen!

Waarom kiezen voor begeleiding adoptie van Microsoft 365?

De Microsoft 365-omgeving biedt de mogelijkheid om veiliger, productiever & efficiënter te werken waarmee de productiviteit verhoogd wordt. Het voegt veel nieuwe functionaliteiten toe wat een grote mate van flexibiliteit geeft. 

De keerzijde van deze grote mate van flexibiliteit zijn de vele keuzes. Het is essentieel dat (toekomstige) werknemers hierin goed begeleid worden om de Microsoft 365-werkomgeving succesvol te laten zijn. 

Onze Microsoft-365 gecertificeerde projectmanagers begeleiden het project waarin de functionele kant én de adoptie van de omgeving ondersteund wordt. IT Efficiency denkt mee over de gewenste inrichting van de (nieuwe) omgeving, assisteert in het vastleggen van de nieuwe werkwijze en trainen de gebruikers.

Waar kun je ons voor inzetten?

Vanuit IT Efficiency begeleidt een projectmanager het project waarin de functionele kant én de adoptie van de migratie ondersteunt wordt. IT Efficiency denkt mee over de nieuwe werkwijze en de gewenste inrichting van de (nieuwe) omgeving. 

Onze kracht ligt in de verbindende rol tussen de medewerkers van de organisatie en de leveranciers, waarbij efficiëntie, uniformiteit en optimale functionaliteit voorop staan. Zo zorgen we voor een correcte adoptie en implementatie.

Onze projectmanager kan de volgende rollen op zich nemen:

• Aansturen en begeleiden van interne projectteam(s)

• Helicopterview: overzicht houden op alle deelprojecten 

• Inventarisatie en begeleiding van data- en emailmigratie

• Het verzorgen van adoptie door o.a. interne communicatie

• Ondersteuning bij en het borgen van (IT) kennis in projectteam(s)

• Verbinder tussen organisatie (interne projectteams) en leverancier(s) 

• Verbinder tussen leveranciers onderling in het geval van koppelingen

• Technisch inhoudelijke vraagbaak voor de projectteam(s)

Omdat we betrokkenheid en zichtbaarheid belangrijk vinden, is persoonlijk contact essentieel. Indien de werkzaamheden daarom vragen en wanneer persoonlijk contact nodig is, zullen we op locatie aanwezig zijn. 

Meer informatie?

Voor meer informatie over wat wij voor je kunnen betekenen kun je contact met ons opnemen via info@it-efficiency.nl. Je kunt ons ook bereiken via onze LinkedIn-pagina of neem contact op met één van onze teamleden!