We zijn toch niet de enige met dit probleem?

Ken je dat? Je gebruikt als bedrijf prachtig werkende systemen, waarvan je weet dat er nog vele anderen zijn die dit ook doen. Als directeur vraag je je vast wel eens af: “Wij zijn toch niet de enige met dit probleem?” Dat klopt!

Het ontbreekt soms aan bepaalde kennis of snelheid waardoor er een grote spaghetti ontstaat. Om collectief tot een completer eindproduct te komen, kunnen gebruikersgroepen heel nuttig zijn.

Veel dezelfde processen en applicaties in de branche

“Deze functie is toch niet iets dat alleen wij nodig hebben in ons ticketingsysteem?”

Dit horen we vaak bij onze klanten. Omdat in de culturele markt het aanbod van branche specifieke applicaties relatief klein is, kennen wij ze allemaal. Daarnaast horen we van onze klanten vaak dezelfde vragen om de applicatie te verbeteren. Deze verbeteringen komen vaak voort uit frustraties of onhandig ingerichte processen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan teveel moeten klikken voor herhalende werkzaamheden.

Theaters weten vaak wel dat er collega’s zijn die hier een oplossing voor hebben. Ze weten zelf alleen vaak niet waar te beginnen om dit ook voor hun theater werkbaar te krijgen.

Dezelfde uitdagingen

Door onze regelmatige gesprekken met dagelijkse gebruikers, kunnen wij eenvoudig culturele organisaties bij elkaar brengen die dezelfde applicaties gebruiken. Ook culturele organisaties die zoeken naar nieuwe applicaties brengen wij vaak met elkaar in contact.

We zien een grote meerwaarde in het op regelmatige basis met elkaar in gesprek te gaan over deze problematiek. Daarom organiseren wij deze bijeenkomsten voor meerdere verschillende groepen. Bijvoorbeeld Yesplan-AFAS gebruikers of ITIX-Peppered klanten.

Tijdens deze sessies is er vaak veel herkenning in de uitdagingen. Er wordt kennis gedeeld over ontwikkelingen en functionaliteiten. Dit heeft vaak direct effect omdat intern kennis niet bekend is of niet wordt overgedragen.

Samenwerken aan verbetering

In deze vorm van overleg tussen culturele organisaties kunnen benodigde ontwikkelingen worden afgestemd. Die hebben vaak voor meerdere theaters toegevoegde waarde. In de ontwikkeling van een nieuwe functie is er dan ook vaak sprake van een kostenbesparing. De kosten worden nl. verdeeld onder de theaters die willen meedoen.

Binnen de eigen organisatie is er minimale tijd of prioriteit voor dit soort IT projecten. Door de inzet van een (externe) projectleider houdt je druk op het project en zorg je voor de juiste voortgang en aansturing van de leverancier.

Voordeel voor de leveranciers

Deze vorm van samenwerken heeft ook voor leveranciers een groot voordeel. Zij horen vanuit de dagelijkse gebruikers waar behoefte aan nieuwe functionaliteiten is. Daarnaast is het voor leveranciers niet altijd duidelijk wat de vraag achter de vraag van het theater is. Een gebruikersgroep kan helpen om dat te verduidelijken, door in gesprek te gaan over de behoefte.

Doorgroeien naar een online community

Om een groep van gebruikers nog meer toegevoegde waarde te kunnen bieden, bouwen we ook aan een online community. Dit is een soort platform en wordt de online ontmoetingsplaats voor de gebruikers. Hierdoor is overleg op termijn niet meer nodig, want alles gebeurt online. Op dit platform kunnen gebruikers nieuwe verzoeken delen, informatie en kennis uitwisselen en tips voor het efficiënter inrichten van bepaalde processen uitwisselen.

Behoefte aan een gebruikersgroep?

 Heb jij de behoefte om eens samen met je collega-culturele organisaties te sparren over het verbeteren van je applicatie? Neem dan contact met ons op, dan brengen we je in contact of gaan we op zoek naar andere gebruikers.